Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yogastudio LIEF LIJF Twente

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 De Yogastudio LIEF LIJF Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 De  Yogastudio LIEF LIJF Twente is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik wordt toegebracht aan eigendommen Yogastudio LIEF LIJF Twente, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer betaalt voorafgaand aan de lessen de strippenkaart van 10 lessen geldig binnen een termijn van 6 maanden. De betaling kan contant of met een overboeking naar rekeningnummer: NL36 RABO 0384931588 t.n.v. A. Douma-Kruize.

2.2 De strippenkaart van Yogastudio LIEF LIJF Twente is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Advertentie
%d bloggers liken dit: